DM Building Sp. z o.o.

ul. Juliusza Konstantego Ordona 2A ,
01 – 237 Warszawa

wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000665773, NIP: 5252701549, REGON: 366701578

Oddział w Gdyni:
ul. Sojowa 18c/22
81-589 Gdynia

adres mailowy:
biuro@dmcompany.pl

tel. kontaktowy biuro:
+48 22 394 44 22

tel. kontaktowy dział handlowy:
783 020 858